Skal dere utfordres på det annet plan enn det rent faglige?

Vi lager deres neste arrangement som styrker motivasjon og de innbyrdes relasjoner blant medarbeiderne.

Vi arrangerer Teambuilding innenfor flere forskjellige sjangre.

Vi har blant annet arrangert gruppereiser med innslag som ”Takvandring i Stockholm”, fekteundervisning på vollgraven ved et gammelt slott, GoCar sightseeing i Barcelona i små gule gokarter og så videre.