Kunstvandring i Stockholms metro – Teambuilding

En av de feteste opplevelsene i våre nordiske naboland er en kunstvandring i Stockholms metro. Turene er gratis og koster ikke annet enn et gyldig metrokort. Om sommeren kan det også foregå på engelsk, hvis det er litt vanskelig med det svenske språket!

Offentlig kunst sammen med offentlig transport

Den svenske metroen har i mange år fokusert på å ha kunst på sine mange stasjoner. Kunstverkene gjør at stasjonene virker vakrere, sikrere og gjør at reisen blir mer enn bare transport fra A til B. Og de gjør det lettere å skille stasjonene fra hverandre.
Stockholms metro er 110 km lang, og mer enn 90 av de i alt 100 stasjonene er utsmykket av kunstnere.
På de guidede turene ser dere noen av de mest imponerende kunstverkene og vil få høre de spennende historiene bak dem.

Guidet tur på engelsk om sommeren

Fra juni til august er det guidede turer på engelsk hver tirsdag, torsdag og lørdag. Turene starter kl 15 fra SL Center ved T-Centralen Metro stasjon. Turen tar ca en time. Det er guidede turer på svensk året rundt.

Vil du høre mer om Stockholm? Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale!